Skip to main content

De impact van onze programma’s

Meten is weten. Bij Red een Kind meten we voortdurend onze resultaten, zodat we daarop kunnen sturen. Het helpt ons om onze programma’s te verbeteren en dus nóg meer te bereiken voor kinderen in armoede. Want Red een Kind wil hetzelfde als jij: zoveel mogelijk effect uit die ene euro halen.

Door de impact van onze programma’s in beeld te brengen, willen we je laten zien dat jouw investering de moeite waard is!

Bekijk hier de indrukwekkende documentaire (9 min) die gemaakt werd ter afsluiting van ons programma ‘What’s up Girls?!’ in Zuid – Soedan

What’s Up?!

Agnes Kroese is Manager Institutionele Fondsen bij Red een Kind. Ze bezocht het projectgebied in Rumbek, Zuid-Soedan toen het programma werd afgerond en schreef over haar ervaringen in een blog.

 

“Vandaag mochten we met eigen ogen bekijken wat het ‘What’s Up, Girls?!’ programma de afgelopen jaren bereikt heeft. Hiervoor bezochten we vandaag drie scholen. Hoewel de conditie van de scholen vaak nog schrijnend is, is het mooi om te horen van kinderen, leraren en schoolmoeders dat er wel degelijk verbetering heeft plaatsgevonden. Er gaan meer meiden naar school. Dankzij de inzet van schoolmoeders is een aantal vroegtijdige kindhuwelijken voorkomen. En soms is het gelukt om meiden die uitgehuwelijkt waren en daarom van school waren gegaan, toch weer de schoolbanken in te krijgen. Uit diverse interviews bleek verder dat de leraren beter weten hoe ze überhaupt les moeten geven. Dit is geen overbodige luxe, want in veel gevallen hebben leraren zelf nauwelijks de basisschool afgerond. Helaas blijft het tekort van leraren wel een aandachtspunt.

Het is niet ongebruikelijk dat slechts twee of drie leraren verantwoordelijk zijn voor acht klassen… Een recente ontwikkeling is dat ook de ouders inzien dat dit niet kan. Ze zijn niet alleen overtuigd van het belang om hun kinderen naar school te sturen, maar zijn ook bereid om zélf bij te dragen. We zagen onder andere een tweetal klaslokalen die geheel gebouwd (en dus ook gefinancierd) waren door de lokale bevolking. Bij een andere school hebben de ouders zelf geld ingezameld om extra leraren te betalen. En de meiden zelf? Ook zij zijn veranderd. Dankzij de ‘What’s Up, Boys & Girls?!’ life skills training zijn ze een stuk zelfverzekerder geworden. Ze durven voor zichzelf op te komen. De meiden worden nu ook beter geaccepteerd door de jongens in de klas. Jongens en meisjes werken nu samen aan groepsopdrachten. In de traditionele cultuur worden onenigheden met de vuist (of zelfs met wapens) opgelost. Voortdurende conflicten en wraakmoorden vormen ook een van de belangrijkste oorzaken voor de huidige hongersnood. Hoe mooi is het dan om uit de mond van een meisje te horen dat zij voorheen ook wel van een robbertje vechten hield, maar dat zij nu inziet dat alleen een goed gesprek en het bijleggen van conflicten een échte lange termijn oplossing bieden. Laten we hopen en bidden dat de ouders het goede voorbeeld van hun kinderen gaan volgen! Nu het programma (voorlopig) tot een einde komt, is het extra bemoedigend om zulke positieve verhalen te zien. We zijn er nog niet, maar ACROSS en Red een Kind hebben in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap een belangrijke basis gelegd. Een basis waarop de lokale bevolking zelf verder kan bouwen.”

“Meisjes durven nu voor zichzelf op te komen.”

– Agnes Kroese

Ruimte om te leren

Erine Dijkstra coördineerde het Engine-project in Zambia. Samen met haar man woonde ze daar ook.

“We moeten mensen die in armoede leven niet wegzetten als mensen die helemaal afhankelijk zijn van hulp en zelf niets kunnen. In de dorpen in het project zag ik krachtige mensen die eenvoudig leven en hard werken, maar veel kansen die wij in Nederland hebben, niet krijgen. Ouders hadden zelf al scholen opgezet, omdat hun kinderen niet naar school konden. Het mooie van het project Engine is dat mensen in hun eigen initiatieven worden ondersteund. Ze worden in hun kracht gezet en leren om voor zichzelf op te komen. Bijvoorbeeld als het gaat om het pleiten bij de overheid voor onderwijsvoorzieningen. Deze vorm van hulp werkt echt! De resultaten in Chama en Mafinga zijn daar een mooi voorbeeld van.”

“Het mooie van het project Engine is dat mensen in hun eigen initiatieven worden ondersteund.”

– Erine Dijkstra

Onderwijs is de motor van de samenleving: dat was de insteek van het programma ‘Engine’ in Zambia, dat werd afgerond in 2016. Bekijk hier de documentaire (13 min).


Dit artikel is onderdeel van het magazine Kind. Meer weten?
Vraag hier het magazine gratis aan.

Beeldrechten:
Art van Grondelle
Hester de Rooij
Tanja van Lummel
Jan Willem den Bok
Marjan van der Lingen
Qroost Beeldmakers
Ramon Sanchez Orense
Stephan Jansen Fotografen

Redeenkind.nl
InZine • BladenMakers.nl